REGULAMIN

 1. Miejscówka nad morzem przeznaczona jest dla nie więcej niż 6 osób.
 2. Goście obowiązani są okazać aktualny dokument tożsamości wraz z fotografią. W przypadku odmowy okazania dokumentu tożsamości Właściciel ma prawo odmówić zameldowania Gościa.
  Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia niepełnoletnich bez opieki rodziców/ opiekunów.
 3. Doba hotelowa zaczyna się o godzinie 16:00 w dniu przyjazdu i kończy o godz. 11:00 w dniu wyjazdu. Przebywanie w domu lub pozostawienie rzeczy po godzinie 11.00 w dniu wyjazdu powodować będzie naliczenie opłaty dodatkowej równej opłacie za jedną dobę według aktualnego cennika.
 4. Dzieci przebywające na terenie obiektu powinny znajdować się pod stałym nadzorem opiekunów prawnych, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkie szkody powstałe w wyniku ich działania. Dodatkowo właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody na zdrowiu spowodowane korzystaniem w sposób niewłaściwy z placu zabaw i pozostałej infrastruktury.
 5. Osoby niezameldowane nie mogą przebywać w obiekcie po godz. 22:00. Przebywanie osób zaproszonych przez Najmującego po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Najmującego domek, na odpłatne ( 100 zł od osoby za dobę) dokwaterowanie tych osób.
 6. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałe z jego winy, lub z winy odwiedzających go osób, które jest zobowiązany natychmiast zgłaszać gospodarzom. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju Goście zostaną obciążeni kosztami naprawy.
 7. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie grzałek, czajników i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia domku. Zakaz nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 8. W domku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i używania ognia otwartego w szczególności w pokojach i łazience. Istnieje natomiast możliwość palenia tytoniu na otwartej przestrzeni z wyłączeniem strefy placu zabaw.
 9. Goście zobowiązani są do gaszenia świec oraz paleniska przed opuszczeniem posesji lub pójściem spać. Zezwala się na rozpalanie grilla oraz paleniska wyłącznie na trawie – z dala od drzew. Osoba rozpalająca grill oraz palenisko zobowiązana jest do jego zgaszenia.Do rozpalania grilla prosimy używać podpałek, nie drewna dostępnego w obiekcie – służącego do rozpalenia kozy.
 10. W domu obowiązuje bezwzględny zakaz smażenia ryb.
 11. Zabrania się wrzucania innych niż papier toaletowy odpadów do toalety.
 12. Do dyspozycji Gości w obiekcie dostępne jest bezpłatne wi-fi, hasło dostępne u gospodarza.
 13. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności od niego niezależne, np. przerwy w dostawie prądu, wody, Internetu.
 14. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną.
 15. Na wyposażeniu domku znajduje się kuchenka, piekarnik, czajnik, odkurzacz, projektor, suszarka do włosów. Opuszczając domek, Gość powinien każdorazowo sprawdzić czy drzwi są zamknięte na klucz, krany zakręcone oraz wyłączyć wszelkie urządzenia elektryczne.
 16. W domku znajduje się kominek (koza) oraz ogólnodostępne w Obiekcie drewno kominkowe, pozostające do dyspozycji Gości. Drewno służy do rozpalania w kominku – nie służy jako rozpałka do grilla. Podczas użytkowania kominka należy zachować szczególną ostrożność. Zabrania się stawiania na nim przedmiotów, zakrywania zasłonami. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w skutek jego nieprawidłowego użytkowania, w szczególności spowodowane brakiem nadzoru opiekunów nad małoletnimi dziećmi. Prosimy nie zostawiać rozpalonego kominka podczas nieobecności w domku.
 17. Goście zobowiązani są do chowania do środka domku projektora każdorazowo po zakończeniu seansu pod chmurką.
 18. W obiekcie znajduje się niestrzeżony parking dla Gości. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę pojazdu należącego do Gościa.
 19. Właściciel oddaje do użytku plac zabaw dla dzieci jednak nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie korzystających z niego dzieci. Całkowitą odpowiedzialność ponoszą rodzice bądź opiekunowie prawni, których obowiązkiem jest nadzór nad dziećmi.
 20. Właściciel wraz z Gośćmi zobowiązani są do sprawdzenia stanu wyposażenia domku wypoczynkowego oraz do rozliczenia się z wyposażenia przed opuszczeniem obiektu.
 21. Domek należy zdać w ogólnym porządku, w szczególności należy wynieść nieczystości do pojemników na śmieci znajdujących się w obiekcie, opróżnić zawartość lodówki oraz wstawić zmywarkę z brudnymi naczyniami. W przypadku pozostawienia nieposprzątanego domku wypoczynkowego Właściciel zastrzega sprawo naliczenia opłaty za sprzątanie w kwocie 200 zł.
 22. Goście naruszający zasady niniejszego Regulaminu będą zobowiązani do niezwłocznego opuszczenia obiektu oraz uregulowania należności za usługi.
 23. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).
 24. Nie przyjmujemy gości na zorganizowane imprezy typu wieczór panieński/ kawalerski.