REZERWACJE

REZERWACJE:

Rezerwacje odbywają się mailowo miejscowkanadmorzem@gmail.com oraz telefonicznie pod numerem +48 515 121 602 w godz. 8:00 -18:00. Prosimy o skorzystanie z znajdującego się obok formularza …

WARUNKI REZERWACJI / PŁATNOŚCI / ANULACJI / ZMIANY:

 1. Opłata rezerwacyjna (zadatek) wynosi 50% kwoty pobytu – płatna w momencie rezerwacji.
 2. Opłata rezerwacyjna (zadatek) nie podlega zwrotowi.
 3. W przypadku zmiany terminu przyjazdu, opłata rezerwacyjna nie przepada (pod warunkiem zgłoszenia chęci zmiany terminu do 14 dni przed planowanym przyjazdem).
 4. Reszta kwoty płatna jest na miejscu w formie gotówki lub przelewem.
 5. Brak wpłaty zadatku w uzgodnionym terminie powoduje automatyczne rozwiązanie umowy rezerwacyjnej.
 6. W przypadku skrócenia pobytu z przyczyn niezależnych od nas, nie zwracamy opłat za niewykorzystane dni.
 7. Niepojawienie się Gościa do godz. 9.00 dnia następnego (przyjazd na drugi dzień) jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy rezerwacyjnej i możliwością wynajęcia domku innemu Gościowi, jeżeli nie ustalono inaczej.
 8. W sezonie wysokim (tj. czerwiec – wrzesień) istnieje możliwość wynajęcia domku na minimum 7 pełnych dób hotelowych lub ich wielokrotność. Inna długość pobytu możliwa po wcześniejszym uzgodnieniu i potwierdzeniu przez gospodarza.
 9. Rezerwacji może dokonać tylko i wyłącznie osoba pełnoletnia.

ZAPYTAJ O REZERWACJĘ

  Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez MnM Anna Pawłowska z siedzibą w Rumi przy ulicy Kosynierów 79e/112, moich danych osobowych zawartych w tym formularzu w celu i zakresie niezbędnym do odpowiedzi na przesłane pytanie. Potwierdzam zapoznanie się z polityką prywatności.